Kim jesteśmy?

BREMBANA PELLET SRL jest włoską firmą specjalizującą się w projektowaniu, budowie i instalacji maszyn do peletowania, odpowiednich dla małych i średnich przedsiębiorstw do produkcji peletów z biomasy, paszy dla zwierząt, przemysłu nawozowego i recyklingu o różnym przeznaczeniu.
Nasze wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie doprowadziło nas do opracowania trzech różnych modeli maszyn do produkcji peletek o wydajności 50, 100 i 200 kg/godz. Trzy oferowane modele (BP50, BP100 i BP200) charakteryzują się niskim zużyciem energii, są wysoce niezawodne i nie wymagają dodawania kleju ani różnych dodatków do procesu produkcji peletek.
Działamy na rzecz wspierania gospodarki cyrkulacyjnej i zachęcania do jej rozwoju poprzez przekształcanie odpadów poprodukcyjnych w nowe produkty o wartości dodanej, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju ekologicznego, przy użyciu naszych maszyn. Optymalizujemy również proces produkcji w naszych peleciarniach, zmniejszając zużycie energii i koszty operacyjne przy zachowaniu wysokiej wydajności mierzonej w kg produkcji na godzinę.

Gospodarka cyrkulacyjna i równowaga ekologiczna